1

Boren

2

Voorspoelen

3

Reinigen

4

Naspoelen

5

Drogen

6

Filterdichting

 

Projecten Condensys

Ouder, maar ook modern isolatieglas heeft een beperkte levensduur. Isolerende beglazingen, zowel dubbel als drie dubbel glas kunnen al condenseren na bijvoorbeeld 8 of 10 jaar.