Condensys

Privacy Disclaimer

80% Kosten besparend

Tot wel 80% kostenbesparend. Uw glas blijft behouden!

Milieuvriendelijk

Hergebruik! Het sleutelwoord voor ons milieu!

Geen extra kosten

Geen voorrijkosten in geheel Nederland!

Privacy Disclaimer Condensys

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Condensys spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Condensys aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Tevens aanvaardt Condensys geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Condensys heeft de informatie op dergelijke websites niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Condensys behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Afspraak maken?

Wij helpen u graag.